Jaojomkwan Farm Srichiangmai Orange
สวนส้มเจ้าจอมขวัญ

จำหน่าย สม กิ่งพันธุ์ รับส่งผลไม้ไป สปป. ลาว
บ้านนาโพธิ์ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
ติดต่อสอบถาม.. เจ๊ไก่ น.ส.ฤดี พวงจำปา
Tel. 099-6351945