ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองอุดมเคหะภัณฑ์

 จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งบ้านทุกชนิด ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ที่อยู่ : 270 หมู่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042 -451717